Tuesday, 16/08/2022 - 05:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tà Đảnh
 • HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC

 • TRẢI NGHIỆM ROBOCON
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CƠ ĐIỆN TỬ

 • HOẠT ĐỘNG HÙNG BIỆN DƯỚI CỜ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   CÁC HOẠT ĐỘNG HÙNG BIỆN TRONG SINH HOẠT DƯỚI CỜ

 • PHONG TRÀO NUÔI HEO ĐẤT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   HỘI THU NUÔI HEO ĐẤT VÀ TRIỂN KHAI NUÔI HEO ĐẤT ĐỢT 2

 • BÀI GIẢNG TIÉT 22
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadnh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   1. Kiến thức:

   - Phong kiến Trung Quốc đã thi hành nhiều biện pháp hiểm độc nhằm biến nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc. Chính sách “đồng hóa” được thực hiện triệt để ở mọi phương diện.

   - Chính sách cai trị các nhà nước phong kiến phương Bắc đã tác động đến xã hội nước ta, đã thay đổi các tầng lớp xã hội thời Âu Lạc.    .

   - Những thay đổi về kinh tế, xã hội và văn hóa nước ta từ thế ki I đến thế kỉ IX.

   2. Kĩ năng:

   - Biết phân tích đánh giá những thủ đoạn cai trị của phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc .

   - Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống ách áp bức của phong kiến phương Bắc .

   - Biết dựa vào kiến thức lịch sử đã học để tư duy, đánh giá tầm quan trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh ngày nay.

   3. Thái độ:

   - Căm thù bọn phong kiến phương Bắc đã bóc lột nhân dân ta thời kì đó.

   - Ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đối với sự tồn vong của dân tộc ta.

   II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH

               - Căn cứ vào nội dung sách giáo khoa Lịch sử 6 từ bài 17 đến bài 23, học sinh đọc  để tìm những nội dung trả lời phù hợp với các câu hỏi hoặc hướng dẫn từng phần.

               - Ghi các nội dung đã học vào vở theo trình tự như hướng dẫn.

               - Làm bài tập cuối phần hướng dẫn.

               - Học sinh tương tác với giáo viên bộ môn từ 9 giờ đến 9 giờ 50 phút hằng ngày.

 • HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TRÊN INTERNET LỊCH SỬ 6, TIẾT 21
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách Đôi
  • Học hàm, học vị:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadanh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

   1. Kiến thức:

   - Phong kiến Trung Quốc đã thi hành nhiều biện pháp hiểm độc nhằm biến nước ta thành một bộ phận của Trung Quốc , từ việc tổ chức sắp đặt bộ máy cai trị đến việc bắt dân ta theo phong tục và luật Hán … Chính sách “đồng hóa” được thực hiện triệt để ở mọi phương diện.

   - Chính sách cai trị bóc lột tàn bạo của các triều đại phong kiến Trung Quốc nhằm không chỉ xâm chiếm nước ta lâu dài mà còn muốn xóa bỏ sự tồn tại của dân tộc ta .

   - Nhân dân ta đã không ngừng đấu tranh để thoát khỏi tai họa đó .

   2. Kĩ năng:

   - Biết phân tích đánh giá những thủ đoạn cai trị của phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc .

   - Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh chống ách áp bức của phong kiến phương Bắc .

   3. Thái độ:

   Căm thù bọn phong kiến phương Bắc đã bóc lột nhân dân ta thời kì đó .

   II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH

               - Căn cứ vào nội dung sách giáo khoa Lịch sử 6 từ bài 17 đến bài 23, học sinh đọc  để tìm những nội dung trả lời phù hợp với các câu hỏi hoặc hướng dẫn từng phần.

               - Ghi các nội dung đã học vào vở theo trình tự như hướng dẫn.

               - Làm bài tập cuối phần hướng dẫn.

               - Thời gian hoàn thành trước ngày 10/4/2020.

               - Tương tác với giáo viên bộ môn từ 8 giờ đến 8 giờ 50 phút hằng ngày.

 • BÀI GIẢNG LỊCH SỬ LỚP 6
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
  • Học hàm, học vị:
   GIÁO VIÊN
  • Điện thoại:
   0386399540
  • Email:
   huuloitptc2tadanh@gmal.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 22
Tháng 08 : 827
Năm 2022 : 7.449